Kontakt

GAZDA spol, s r. o.
Prevádzka: Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava
Sídlo firmy: Hodonínska 7/A, Bratislava

tel.:+421 0904 948 010
e-mail:obchod@gazdacentrum.sk

IČO: 31382789, DIČ: 2020353984, IČ DPH: SK2020353984

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 7841/B